Kening fan ‘e Greide | King of the Meadows

Biodiversiteit is een groot goed. In veel landen staat de soortenrijkdom aan flora en fauna zwaar onder druk. Nederland staat onderaan de Europese lijstjes op het gebied van biodiversiteit. In ons land is de afgelopen eeuw 85% van de biodiversiteit verloren gegaan.

Biodiversiteit is een groot goed. In veel landen staat de soortenrijkdom aan flora en fauna zwaar onder druk. Nederland staat onderaan de Europese lijstjes op het gebied van biodiversiteit. In ons land is de afgelopen eeuw 85% van de biodiversiteit verloren gegaan.

In ons initiatief is de grutto, de nationale vogel van Nederland, de spiegel van de mens. Het is hoog tijd om de negatieve spiraal te doorbreken. Door zelf op de zeepkist te gaan staan en er wat aan te doen. Dat is waar Kening fan ’e Greide voor staat. Elke stap voorwaarts telt.

Programma

 

 

Nieuws

 

 

 

 

Kening fan 'e Greide

Biodiversiteit is een groot goed. In veel landen staat de soortenrijkdom aan flora en fauna zwaar onder druk. Daardoor is het een urgent en actueel Europees thema. Nederland staat onderaan de Europese lijstjes op het gebied van biodiversiteit. In ons land is de afgelopen eeuw 85% van de biodiversiteit verloren gegaan.

Maar beperkt het gevolg hiervan zich alleen tot de ecologische verschraling? Of verschraalt met die rijkdom ook onze taal als waardevolle drager van cultuur en identiteit? Er zijn aanwijzingen die deze relatie onderbouwen. En wat zegt dat over onszelf: nu en over 10 -15 jaar?

Burgerinitiatief
De collectieve onmacht om de achteruitgang in biodiversiteit te keren, leidde in 2012 tot de oprichting van burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide. Een initiatief van wetenschappers, burgers, kunstenaars, boeren en vele anderen. Door een geïntegreerde aanpak van kennis, cultuur en innovatie wakkert het burgerinitiatief discussie aan, zet het urgente onderwerpen als weidevogels en natuurinclusieve landbouw op vele agenda’s en komt het met allerlei vernieuwende oplossingen. Het initiatief zet globale doelen rond biodiversiteit in de ‘glocale’ context.

Grutto: spiegel van mens

In het initiatief is de grutto, de nationale vogel van Nederland, de spiegel van de mens. Deze grutto stelt ons indringende vragen over keuzes die wij maken: voor nu en later. En daar, juist daar, ligt de essentie. Is het niet hoog tijd om die negatieve spiraal te doorbreken? Bijvoorbeeld  door zelf op de zeepkist te gaan staan en er wat aan te doen? Dat is waar Kening fan ’e Greide voor staat. En elke stap voorwaarts telt.

Vier de diversiteit met ons mee in 2018!

 

Lees meer

Doe mee, vier mee!

Samen zorgen we voor meer biodiversiteit. Laat je inspireren en betoveren tijdens de evenementen van Kening fan ‘e Greide. Vier mee, doe mee! Je kunt vandaag al beginnen door verantwoorde keuzes te maken. In de supermarkt bijvoorbeeld.

 

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook